วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 3 อายุ 6 เดือน

สนใจมองคนพูด และสิ่งของที่นำเสนอได้นาน 5 วินาที Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการเข้าใจภาษา ช่วงอายุ 6 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการเข้าใจภาษา ช่วงอายุ 6 เดือน

  View : 1127

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์