วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 6 อายุ 12 เดือน

รู้จักมองหรือชี้วัตถุ/คนที่คุ้นเคยเมื่อถูกถามว่าอยู่ไหน Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการเข้าใจภาษา ช่วงอายุ 12 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการเข้าใจภาษา ช่วงอายุ 12 เดือน

  View : 1197

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์