วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 28 อายุ 72 เดือน

ทำตามคำสั่งต่อเนื่องที่ประกอบ ด้วยการกระทำ 1 อย่าง ตามตำแหน่งที่อยู่ 3 แห่งกับวัตถุที่มีสีต่างกัน 3 สี Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการเข้าใจภาษา ช่วงอายุ 72 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการเข้าใจภาษา ช่วงอายุ 72 เดือน

  View : 858

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์