วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 10 อายุ 18 เดือน

ทำตามคำสั่งง่ายๆ 2-3 คำได้ 3 คำสั่ง (โดยไม่ใช้ท่าทางประกอบ) Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการเข้าใจภาษา ช่วงอายุ 18 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการเข้าใจภาษา ช่วงอายุ 18 เดือน

  View : 690

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์