วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 15 อายุ 30 เดือน

ชี้/เลือกวัตถุได้ อย่างน้อย 2 ใน 4 ชนิดจากการบอกประโยชน์ของวัตถุ (ห้ามมีชื่อวัตถุอยู่ในคำสั่ง เช่น อันไหนใช้หวีผม อันไหนใช้แปรงฟัน) Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการเข้าใจภาษา ช่วงอายุ 30 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการเข้าใจภาษา ช่วงอายุ 30 เดือน

  View : 1147

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์