วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 24 อายุ 54 เดือน

วางวัตถุไว้ ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างใน ข้างนอก ข้างบน และข้างใต้ได้ตามคำสั่ง Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการเข้าใจภาษา ช่วงอายุ 54 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการเข้าใจภาษา ช่วงอายุ 54 เดือน

  View : 562

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์