วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 22 อายุ 60 เดือน

กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้ที่ละข้าง ทั้ง 2 ข้าง Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการเคลื่อนไหว ช่วงอายุ 60 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการเคลื่อนไหว ช่วงอายุ 60 เดือน

  View : 1967

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์