วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 1 อายุ 2 เดือน

มองจ้องหน้า สบตา ยิ้ม หรือ ส่งเสียงตอบได้เมื่อผู้ทดสอบแตะต้องตัว และพูดคุยด้วย Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม ช่วงอายุ 2 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม ช่วงอายุ 2 เดือน

  View : 1336

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์