วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 18 อายุ 36 เดือน

ทำตามกฏในการเล่นเป็นกลุ่มได้โดยรู้จักผลัดกันเล่น และรู้จักรอจนถึงรอบของตนเอง Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม ช่วงอายุ 36 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม ช่วงอายุ 36 เดือน

  View : 1074

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์