วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 23 อายุ 48 เดือน

ใส่ ชุดชั้นใน เสื้อ กางเกง/กระโปรง ได้เองโดยมีผู้ใหญ่ช่วยแนะนำ Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม ช่วงอายุ 48 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม ช่วงอายุ 48 เดือน

  View : 1141

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์