วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 14 อายุ 24 เดือน

เล่นกับเด็กอื่นได้ โดยมีปฏิกิริยาโต้ตอบกันเป็นครั้งคราว Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม ช่วงอายุ 24 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม ช่วงอายุ 24 เดือน

  View : 1049

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์