วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 4 อายุ 8 เดือน

หยิบก้อนไม้จากพื้น/โต๊ะและถือไว้มือละชิ้น Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ช่วงอายุ 8 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ช่วงอายุ 8 เดือน

  View : 1511

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์