วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 21 อายุ 48 เดือน

วางก้อนไม้นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 5 ก้อน ที่มีขนาดต่างกันเรียงตามลำดับ Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ช่วงอายุ 48 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ช่วงอายุ 48 เดือน

  View : 1176

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์