วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 26 อายุ 66 เดือน

ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วนๆ 10 ชิ้น ได้เสร็จภายใน 3 นาที Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ช่วงอายุ 66 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ช่วงอายุ 66 เดือน

  View : 1074

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์