วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 5 อายุ 10 เดือน

จ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับผู้ใหญ่นาน 2-3 วินาที Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ช่วงอายุ 10 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ช่วงอายุ 10 เดือน

  View : 1522

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์