วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 15 อายุ 24 เดือน

ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้โดยไม่หก ก่อนเข้าปาก Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม ช่วงอายุ 24 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม ช่วงอายุ 24 เดือน

  View : 1160

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์