วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 20 อายุ 48 เดือน

ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้นได้ Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ช่วงอายุ 48 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ช่วงอายุ 48 เดือน

  View : 1233

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์