วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 22 อายุ 48 เดือน

พูดติดต่อกันอย่างน้อย 3 คำที่มีความหมายอย่างเหมาะสมกับโอกาศและสถานการณ์ได้ Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 48 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 48 เดือน

  View : 1219

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์