วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 5 อายุ 10 เดือน

เปล่งเสียงเป็นพยางค์ซ้ำๆได้ Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 10 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 10 เดือน

  View : 1634

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์