วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 4 อายุ 8 เดือน

เปล่งเสียงพยางค์เดียว ที่ไม่มีความหมาย (ออกเสียงสระ ผสมกับพยัญชนะ) ได้อย่างน้อย 4 เสียง Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 8 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 8 เดือน

  View : 1733

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์