วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 6 อายุ 12 เดือน

แสดงความต้องการ/ปฏิเสธโดยทำท่าทางหรือเปล่งเสียง Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 12 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 12 เดือน

  View : 1832

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์