วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 25 อายุ 54 เดือน

ตอบคำถามได้ถูกต้องเมื่อถามว่า "ถ้ารู้สึก ร้อน/ไม่สบาย/หิว" จะทำอย่างไร Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 54 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 54 เดือน

  View : 1083

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์