วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 23 อายุ 48 เดือน

พูดคำติดต่อกัน 3 คำ ที่บอกถึงคุณสมบัติของสิ่งของเกี่ยวกับรูปร่าง หรือ สี หรือ ขนาด Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 48 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 48 เดือน

  View : 1115

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์