วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 1 อายุ 2 เดือน

ทำเสียงในลำคอ (เสียง "อู" "อือ" หรือ "อา") อย่างชัดเจน Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 2 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 2 เดือน

  View : 1419

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์