วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 26 อายุ 60 เดือน

พูดเล่าได้ว่าทำอะไร เมื่อวานนี้/วันนี้ Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 60 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 60 เดือน

  View : 1102

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์