วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 3 อายุ 6 เดือน

เลียนแบบการเล่นเสียงคล้ายคำพูดได้ Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 6 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 6 เดือน

  View : 1555

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์